Exkurze - JE Dukovany a PVE Dalešice

Ve dnech 6. a 7. 12 2023 se žáci O5.B, 2.A, 3.B, O7.A, O7.B, vybraní žáci sext a žáci a učitelé z partnerské školy ve Finsku Leppävirran lukio zúčastnili exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany a Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice. Během exkurze se žáci dozvěděli základní informace i detaily a zajímavosti z chodu Jaderné elektrárny, její plánované dostavby a seznámili se i se základní funkcí přečerpávacího díla Dalešice a jeho nezastupitelné roli při chodu elektrárny jaderné. V JE Dukovany se žáci během virtuální prohlídky 3D ReactTour dostali i do reaktorového sálu, sálu s turboalternátory i na samotný vrchol jedné z osmi 125 metrů vysokých chladících věží. Žákům jsou teď dobře známy pojmy jako přenosová soustava velmi vysokého napětí, transformátor, alternátor, jaderné palivo, reaktorový sál, parní turbína, chladící okruh, primární jaderný okruh a další. Z Dalešic si odnesli poznatky o největší sypané hrázi v Evropě, horní 85 metrů hluboké nádrži Dalešice, spodní vyrovnávací nádrži Mohelno, určitě jim není cizí pojem reverzní Francisova turbína, Kaplanova turbína, stabilita elektroenergetické přenosové soustavy a určitě mnoho dalšího.

   

  

  

  


{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://mf.gjwprostejov.cz/
https://mf.gjwprostejov.cz/exkurze---je-dukovany-a-pve-dalesice
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému