Hlavní stránka > Učebnice matematika

Učebnice matematika

1. ročník a kvinta

Bušek I., Calda E. Matematika pro gymnázia – Základní poznatky z matematiky 
Charvát J., Zhouf J., Boček L. Matematika pro gymnázia - Rovnice a nerovnice
Pomykalová E. Matematika pro gymnázia – Planimetrie

          

Janeček, F. Sbírka úloh pro SŠ - Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy

     

2. ročník a sexta

Pomykalová E. Matematika pro gymnázia – Planimetrie
Odvárko O. Matematika pro gymnázia – Funkce
Odvárko O. Matematika pro gymnázia – Goniometrie

          

Pomykalová E. Matematika pro gymnázia – Stereometrie
Odvárko O. Úlohy z finanční matematiky pro střední školy
Janeček F. Sbírka úloh pro SŠ - Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy

          

Odvárko O. Matematika - sbírka úloh pro gymnázia – Funkce
Odvárko O. Matematika - sbírka úloh pro gymnázia – Goniometrie
Kubát J. Sbírka úloh z matematiky pro SŠ - Maturitní minimum

          

3. ročník a septima

Pomykalová E. Matematika pro gymnázia – Stereometrie
Kočandrle M., Boček L. Matematika pro gymnázia – Analytická geometrie
Calda E. Matematika pro gymnázia – Komplexní čísla


Calda E., Dupač V. Matematika pro gymnázia - Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika
Bušek I. Matematika - sbírka úloh pro gymnázia - Analytická geometrie
Kubát J. Sbírka úloh z matematiky pro SŠ - Maturitní minimum

          

4. ročník a oktáva

Odvárko O. Matematika pro gymnázia - Posloupnosti a řady
Hrubý D., Kubát J. Matematika pro gymnázia - Diferenciální a integrální počet

     

Odvárko O. Matematika - sbírka úloh pro gymnázia - Posloupnosti a řady
Kubát J. Sbírka úloh z matematiky pro SŠ - Maturitní minimum

     

 

Aktuální informace

14. a 21. 11. se uskutečnily pro studenty GJW dvě sady přednášek vyučujících z Přírodovědecké fakulty UPOL na témata spojená s Matematikou, Fyzikou, ale také Biologií a Chemií.

Seminář pro řešitele FO kat. B, C se koná na PřF UPOl v termínech 17. 1. a 21. 2. 2020.

Termín odevzdální domácího (školního) kola FO kat. E a F je v školním roce 19/20 výrazně dříve - již 10. 1. 2020.  

Byly aktualizovány Maturitní okruhy z předmětů Matematika a Fyzika pro školní rok 2019/20. 

V průběhu minulého školního roku byly kompletně zrekonstruovány obě fyzikální učebny včetně laboratorního zázemí. 

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://mf.gjwprostejov.cz/
http://mf.gjwprostejov.cz/ucebnice-matematika
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému